Namaskard heta svavelkällor på norra Island.
Namaskard heta svavelkällor på norra Island.

Kort fakta om Island

Vill du ha erbjudande på en skräddarsydd resa?
Eva Jónsdóttir

Kort fakta om Island

Upptäck Island

När man tänker på Island får man genast ett flertal bekanta associationer; det hippa Reykjavik, den vackra och helande Blå Lagunen, eller kanske den musikaliska exporten av Sigur Ros och Björk. Men detta land som består av kokande gyttjepölar, sprutande geysrar, glaciärer och vattenfall, är också en stor äventyrslekplats. De fantastiska landskapen inspirerar ständigt konstnärer och fotografer. Island är det minst tätbebyggda landet i Europa, med en ren, oförorenad, och något magisk natur.
Islands somrar är förvånadsvärt varma, frodiga och gröna med dagar som blir längre och längre ända fram till midsommar då solen doppar sig i horisonten men går aldrig ner. Under vinterhalvåret kan man förundras över de ofattbara gröna, blåa, gula och rosa ljusen från norrskenet på natthimlen, och vintern är inte alls lika kall som man kan tro. Oavsett när du gör ditt besök kan du lita på islänningarnas värme, deras vilja till att dela med sig av sin kultur och att alla ansträngningar kommer göras för att just ditt besök blir en underbar upplevelse.

 

Vulkaner som skapar liv

Eftersom Island ligger mitt på den atlantiska kontinentalsprickan är den geotermiska och vulkaniska aktiviteten extra livlig. 30 av ”vulkanerna efter istiden” har haft utbrott de senaste två århundradena, och följden är att underjordiskt uppvärmt vatten förser en stor del av invånarna med billig och miljövänlig uppvärmning. Många av älvarna med sina fall utnyttjas också för billig el från vattenkraftverk.

 

Befolkningen

Av de 300 000 invånarna bor hälften i huvudstaden Reykjavik och dess grannorter i sydväst. Keflaviks internationella flygplats ligger cirka fem mil från huvudstaden. Det inre höglandet – obygden – är kargt och obebott; därför är bebyggelsen koncentrerad till delar av kusten.

 

Språket

Island koloniserades av nordbor år 874 – och traditionellt anses Ingolfur Arnarson, en norsk viking, som Islands första permanentboende; han gjorde trakten där Reykjavik nu ligger till sin hembygd. Islänningarna talar fortfarande vikingarnas ursprungliga språk, och även om modern isländska har undergått förändringar i uttal och ordförråd är Island ändå ensamt om att bevara en annan nationell tradition – den att använda faderns namn i stället för efternamn. En islännings förnamn följs av hans eller hennes fars förnamn med tillägget -son eller dottir. Exempel: Gudrun Petursdottir (Gudrun, Peturs dotter).

Medlemmar i samma familj kan därför ha många olika efternamn, något som ofta förvirrar utlänningar som är ovana vid bruket.

 

Historien

År 930 inrättades alltinget vid Thingvellir – ett av världens första demokratiska styrelseskick. Den gamla unionstiden, som beskrivs i den klassiska isländska sagolitteraturen, varade fram till 1262 då Island förlorade sin självständighet. 1944 grundades den nuvarande republiken. Landet styrs av alltinget (riksdagen) vars 63 ledamöter väljs vart fjärde år. Den nuvarande presidenten,Gudni Th. Jóhannesson, valdes i juni 2016 som efterträdare till Olafur Ragnar Grimsson. Statsöverhuvudet på Island deltar inte i det dagliga politiska livet.

 

Ekonomi

Ekonomin är starkt avhängig av fisket. Trots ansträngningar i riktning mot en differentiering speciellt med tanke på turismen, utgör exporten av fisk fortfarande nästan tre fjärdedelar av hela exporten och tar in omkring hälften av exportinkomsterna. Ändå är bara mindre än tio procent av de sysselsatta involverade i fisket och tillhörande förädling. Turismen har blivit den näst största exportnäringen på Island. Levnadsstandarden är hög, och inkomsten per invånare är bland de högsta i världen. Den finansiella sektorn har liberaliserats på senare tid. Ekonomin är serviceorienterad: Två tredjedelar av de sysselsatta är anställda inom servicesektorn, både i den privata och den offentliga. Island är medlem i Electronic System for Travel Authorisation (EFTA)och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).

 

Hälsa

Medellivslängden är 81,3 år för kvinnor och 76,4 år för män, och är bland den högsta i världen. Den isländska staten engagerar sig mycket i frågan och vill att livslängden ska förbli hög.