Icelandair Boeing 757-200 photographed on November 4, 2007 from Clay Lacy Astrovision Learjet.
Icelandair Boeing 757-200 photographed on November 4, 2007 from Clay Lacy Astrovision Learjet.

Viktig info

Inreseformaliteter till USA

När du reser till/från och via USA gäller särskilda regler. Nedan följer viktig information för dig som resenär.

 

ESTA-ansökan

ESTA-ansökan måste fyllas i av alla svenska och nordiska medborgare inför resa till USA. Resenärer med andra nationaliteter där USA kräver ordinarie visum måste själva kontrollera nödvändiga formaliteter. Varje resenär ansvarar själv för att lämna uppgifter via ESTA, absolut senast 72 timmar före avresa. Din ESTA gäller sedan för obegränsat antal inresor under två år. Skulle du byta pass så måste ny ESTA-ansökan göras. Denna anmälan ersätter framöver immigrationsblanketten som delas ut på flyget (fortfarande kan dock blanketten delas ut ombord och i så fall skall den fyllas i). Blankett för tullen erhålles ombord och skall fortsättningsvis också fyllas i inför varje inresa. Googla inte utan använd nedanstående webbadress, det finns sajter som tar betalt för att vidarebefordra er ESTA. Priset för en Esta-ansökan är ca 14 USD.

 

Följande gäller för en ESTA-ansökan

  • Ansökan via webbsidan nedan är obligatorisk från och med januari 2009
  • ESTA-ansökan är förenad med en avgift som betalas med kort vid ansökan
  • Vid en ej godkänd ESTA-ansökan behöver i stället en visumansökan göras
  • En godkänd ESTA-ansökan ger tillstånd att resa till USA, dock inte automatiskt uppehållstillstånd.
    Uppehållstillstånd erhålls som tidigare av US Customs and Border Protection vid ankomst
  • Godkänd ESTA-ansökan ska skrivas ut och visas upp vid incheckning samt vid ankomst till USA
  • OBS! Ange alltid första förnamnet som står i passet i ansökan, även om det ej är tilltalsnamnet
  • Namnbyte eller passbyte kräver ny ESTA-ansökan
  • Vid förändringar gällande resrutt och destination kan en uppdatering av befintlig ESTA-ansökan göras

Länk till ESTA ansökan: https://esta.cbp.dhs.gov

 

VIKTIG INFORMATION

För resor till USA efter 31 mars 2016 ska alla resenärer som utnyttjar ESTA uppvisa ett biometriskt/maskinläsbart pass (EU-PASS).

pass

De biometriska passen har en särskild symbol på passets framsida och är en säkrare typ av pass med ett inbäddat elektroniskt chip. Passet ska utöver informationen om passets ägare innehålla ägarens biometriska särdrag och namnteckning. Alla pass som utfärdats till medborgare i de nordiska länderna efter 2012 bör uppfylla detta krav. Är ditt pass utfärdat före 2012 rekommenderar vi att söka nytt pass.

För svenska medborgare gäller det s.k. Visa Waiver-programmet vid inresa till USA, vilket innebär att visum vanligtvis inte behövs för vanliga turist- eller affärsresor på kortare tid än 90 dagar. Här räcker det att ha ett godkänt ESTA.

Den 21 januari, 2016 började dock USA införandet av nya regler gällande Visa Waiver programmet/ESTA. Svenskar med dubbelt medborgarskap i länderna Syrien, Irak, Iran eller Sudan kan inte längre resa visumfritt till ‪‎USA. Detta gäller även personer som har besökt något av dessa länder sedan den 1 mars 2011. Alla frågor gällande visum hänvisas till USAs ambassad i Stockholm, se nedan länk: https://se.usembassy.gov/

Tänk på att en ESTA-ansökan krävs även om du reser via USA vidare till ett annat land.