Nedan ser du de destinationer som vi på Escape Travel har valt att fokusera på. I och med att vi har ett begränsat antal destinationer så vågar vi att säga att vi är specialister på var och en av dessa! Våra destinationer/teman som vi har valt att satsa på är; Europas floder, Exotiska floder, Island, Sydafrika, Temaresor samt skräddarsytt!