Frågor och svar om COVID-19

Passagerareflygplan som flyger ovanför moln i afton.

Denna sida innehåller allmän information om resandet under Covid-19 pandemin. Vi uppdaterar den så gott vi kan men kontrollera alltid aktuella regler direkt med källan (landet du ska resa till). För resor inom EU är EU's sida Reopen en bra portal för uppdaterad myndighetsinformation med länkar vidare till respektive land. UD's app Resklar är också en bra informationskälla som omfattar hela världen.

De flesta länder har nu avvecklat inresekrav och restriktioner på plats.

Observera att vissa resmål eller resformer fortfarande kan ställa krav på negativt testresultat eller Covidbevis för att få borda. Detta anges då i resfaktan.

Uppdaterad 2023-01-19

Checklista inför resan

Informera dig

Vi informerar i allmänhet om krav och förutsättningar för resandet men kan inte ansvara för myndighetsinformation. Det är därför viktigt att du själv kontrollerar vad som gäller för ditt resmål kort före avresa, t.ex. genom källorna ovan (Re-open och UD).

Ta med dig

  • Pass, biljetter och sjukförsäkringskortet som vanligt
  • Munskydd, vilket kan krävas på flyget, bussen och på vårdinrättningar
  • Handsprit
  • Covidbevis och PLF-formulär krävs ej längre på de flesta resmål, men vi rekommenderar att ta med Covibeviset om du har ett giltigt sådant.

Vad gäller för min resa?

Är det tryggt att resa?

Vi gör inga egna bedömningar utan litar till kompetenta myndigheter i Sverige och på resmålet.

Man har en god uppfattning om hur spidningen begränsas och risken anses vara låg om man följer rekommendationerna om social distans, handhygien och munskydd.

Om situationen är speciellt osäker på ett resmål kommer UD att avråda från icke nödvändiga resor dit och vi som arrangör ställer då in resan.

Vågar jag boka en resa?

Eftersom Escape Travel följer UD’s rekommendationer genomförs inga resor till länder eller områden som bedöms vara riskfyllda. Ställs en resa in får du full återbetalning eller erbjudande om framflyttning.

Kommer min resa att genomföras?

Escape Travel följer alltid UD’s och SRF’s rekommendationer. Om UD avråder från resmålet inom 14 dagar före avresa ställer vi in resan och du får full återbetalning.

Om ingen avrådan finns genomförs resan som planerat och normala resevillkor gäller.

UD uppdaterar kontinuerligt avrådan från resor till varje enskilt land. Den senaste informationen finner du på deras hemsida www.ud.se eller i appen UD Resklar.

Kan jag avboka min resa?

Vi bokar av din resa och ger full återbetalning om avrådan från UD gäller. Du behöver inte göra någonting.

Tidigare än 14 dagar före avresa och i alla andra fall gäller normala resevillkor vid avbokning.

Kan jag flytta fram min resa?

Vi försöker vara så flexibla som möjligt och erbjuder möjlighet till ombokning till valfri annan resa ur vårt program. Se våra Resevillkor punkt 3.2.3 för mer information.

Kan jag avboka en resa som redan bokats om?

Om du valt att flytta fram en resa som i efterhand ställs in omfattas du inte av möjligheten till fri avbokning. Detta beror på att situationen hela tiden förändras och varje bokning bedöms i förhållande till när resan går.

Måste jag slutbetala en resa som snart går?

Delbetalningarna ska skötas enligt resevillkoren så länge resan inte är inställd av oss. Om delbetalning inte kommer in avbokas resan mot ordinarie avgift.

Ställs resan in får du återbetalning och löper på så vis ingen risk. Det har vi gjort inom lagstadgad tid under hela pandemin. Escape Travel har också ställt resegaranti till Kammarkollegiet för att du alltid ska kunna få igen dina pengar även om arrangören skulle hamna på obestånd.

Vad gäller om jag blir sjuk, tillhör en riskgrupp eller inte får covidbeviset?

Individuella orsaker till att inte resa gäller inte som grund till avbokning. Detta kan vara sjukdom, oro, tillhörande en riskgrupp eller att du blir nekad inresa eftersom du inte uppfyller kraven resmålet ställer.

MEN: om du tecknar vår rekommenderade reseförsäkring vid bokningstillfället är du skyddad även om du insjuknar i Covid-19. Läs mer här.

Kan jag försäkra mig mot pandemin?

Våra rekommenderade reseförsäkringar och avbeställningsskydd gäller även COVID-19. Läs mer här!

Gäller nya erbjudanden för mig som har en bokning?

Erbjudanden gäller inte retroaktivt. För alla bokningar gäller villkoren vid bokningstillfället.

Har du fler frågor?

«Visste du att luften i ett flygplan byts ut helt var 3-4:e minut? COVID-19 är också en droppburen smitta, inte luftburen.»