Med Escape Travel för en bättre värld

Hållbart resande

Klimatförändring och miljöförstöring är vår tids största utmaningar. Som researrangör med hela vackra världen på programmet är vi skyldiga att vara en del av lösningen. Vi måste dels neutralisera den påverkan våra resor har, dels hjälpa till att aktivt skydda miljön resorna utspelas i.

Inte bara klimat

Hållbarhet handlar också om att bidra positivt till det mottagande samhället så att alla vinner på din reseupplevelse. Jämlikhet, ekonomisk utveckling, politisk stabilitet, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor kan alla vinna på turismen. På Escape Travel tror vi att rätt val kan möta behoven både hos resenärer, resmål och miljö, idag och i framtiden.

Turismen är en del av lösningen

Vi vet att turismen påverkar miljön. Vi vet också att en av världens största näringar inte kommer att upphöra och att den istället kan utgöra en positiv kraft som det talas för lite om:

Vi kan bevara miljön

Resandet bidrar på kort sikt till utsläpp och miljöpåverkan. På längre sikt väcker den en vilja att bevara vår vackra värld och ger också de lokala samhällena anledning och ekonomisk möjlighet att vårda sina naturliga omgivningar. Utan turismen skulle många platser världen om förfalla ekologiskt, för besökarna kräver en oförstörd miljö samtidigt som de bidrar med de pengar som behövs för att investera i miljövård.

Vi kan hjälpa lokala samhällen

Turismen skapar var tionde arbetstillfälle i världen. Rätt sorts turism påverkar också samhället på resmålet positivt. Genom att välja lokala samarbetspartners stannar vinsten på resmålet och skapar arbetstillfällen för inte minst kvinnor, vilket gärna får positiva effekter på jämställdheten. Som arrangör kan vi också ställa krav på rättvisa arbetsförhållanden hos alla våra samarbetspartners. Mer om våra partneravtal nedan.

Vi kan verka för en fredligare värld

I en ofta polariserad värld är det ovärderligt för världens folk att mötas och uppleva att vi alla är människor. ”De andra” blir till ”vi” när man hälsar på hos varandra, ser varandra i ögonen och kanske delar ett skratt. Det ekonomiska tillskott som turismen bidrar till minskar också risken för oroligheter på grund av fattigdom.

Vad gör vi?

1. Klimatkompensation

Vi klimatkompenserar för de utsläpp vi idag inte kan undvika. Vi lägger inte ansvaret på dig som kund, eftersom undersökningar visar att få väljer till klimatkompensering när detta är frivilligt. Därför gör vi det åt alla våra gäster. Runt 10% av vår vinst i koncernen går till detta.

Vi har valt ut tre olika projekt som berör avgörande frågor som klimatförändring, avskogning, utarmning av ekossystem och nedsmutsning. Läs mer om projekten längre ner.

Vår partner South Pole (extern länk)

2. Hållbara resor

Omtanke om miljön och bra reseinnehåll sammanfaller ofta: minimala transporter, familjeägda hotell, närodlad mat och naturbaserade aktiviteter ligger till grund för vårt urval.

Flyget står bara för 3,5% av de globala utsläppen men är ändå en stor del av vår klimatpåverkan som researrangör. Vi tvingar ingen att flyga eftersom alla våra resor kan bokas utan anslutning. Vi tipsar då om alternativa färdsätt. Vår förhoppning är att kunna erbjuda andra sätt att ta sig till resmålet på framöver. När vi flyger väljer vi direktflyg där det är möjligt, eftersom de största utsläppen sker vid start. Flyget klimatkompenseras tillsammans med alla andra delar i arrangemanget.

Så fungerar våra resor

3. Partneravtal

Vi ställer krav på de vi samarbetar med världen runt. Alla våra leverantörer måste skriva på ett partneravtal som intygar att de opererar enligt UNWTO’s riktlinjer för hållbar turism. UNWTO är FN’s Världsturismorganisation. Filosofin bygger på begreppet PPP (People, Planet, Profit) som betyder Människor, Miljö och Ekonomi. Målet är att alla ska vinna på vår verksamhet genom att både hållbarhetssäkra innehållet och gynna såväl reseföretagens överlevnad som den lokala tillväxten.

UNWTO (extern länk)

4. Intern verksamhet

Vi fejar framför egen dörr också. Som arbetsplats erbjuder vi både distansarbete och hybridarbete. Det sparar vi mycket pendling på, och våra medarbetare får mer tid till familj och fritid. Majoriteten av våra möten sker via videosamtal. Vi är också ett pappersfritt företag utan broschyrer och postutskick av biljetter.

Det här är vi på Escape

Våra projekt

Skydd av skog i Brasilien

Skog är den mest effektiva mekanismen som minskar koldioxidhalten i atmosfären. Men att röja skog och plantera ny är inte gott nog. Det resulterar ofta i trädplantager med ett magert ekosystem. Vi väljer därför att skydda de rika skogsmiljöer som naturen har fyllt på med liv i dess mest fantastiska skepnader under miljoner år.

Serra do Amolar Pantanal Protection

En av världens största tropiska våtmarker är hemvist för en artrik flora och fauna, utgör en buffert mot översvämningar och är en betydande kolsänka som stabiliserar det globala klimatet. Det är också hem för runt 1,5 miljoner människor i Brasilien, Bolivia och Paraguay. Området hotas av illegal avskogning för storskaligt jordbruk med bränder, översvämningar och förorening som följd. Projektet vi bidrar till skyddar 135 000 hektar genom att samarbeta med lokalbor, nyckelintressenter och experter för att både bevara skogen och framhäva de socioekonomiska fördelarna med hållbar utveckling.

Om Pantanal (extern länk)

Förnyelsebar energi i Vietnam

I Europa är förnyelsebar energi redan en betydande del av energimixen. Så är ej fallet i stora delar av övriga världen, där de flesta människor bor och energibehovet ökar snabbast.

Hong Phong Solar

Såväl industrialiseringen som energibehovet ökar snabbt i Vietnam, så det är avgörande att landet brukar förnyelsebar energi för att driva utvecklingen. Detta projekt har en enorm solenergianläggning i Binh Thuan-provinsen, öster om Ho Chi Minh, som konverterar det rika solskenet till 91 000 MWh ren elektricitet varje år. Projektet skapar också arbetstillfällen med goda arbetsförhållanden.

Om Hong Phong Solar (extern länk)

Plastinsamling i Thailand

1900-talets mirakelmaterial har visat sig vara en trojansk häst. Så gott som allt görs i plast i någon utsträckning och merparten av materialet produceras med fossil olja och är inte biologiskt nedbrytbart. Den häpnadsväckande mängden plast som kastas varje dag håller på att göra vår planet till en soptipp.

Second Life

Projektet vi deltar i samlar in och återvinner plastavfall i Thailand, huvudsaklingen i Chiang Mai och Krabi. Det jobbar med sårbara lokala samhällen som är starkt påverkade av plastkrisen och ger mer hållbara arbetstillfällen. Detta är ett av få plastprojekt som är godkända av Verra (se nedan).

Om Second Life (extern länk)

Titta efter den gröna boxen

På allt fler resor kommer den gröna boxen att dyka upp. Den hjälper dig att välja en hållbar resa. I boxen framhäver vi några av de hållbara val vi har gjort för resmålet. Så här kan den se ut:

Grona boxen hallbarhet etse

Vad kan jag själv göra?

15 bäckar små

Låt oss säga det direkt: du behöver inte sluta flyga. Begreppet flygskam spelar regeringar och storföretag i händerna eftersom det förflyttar ansvaret för att lösa klimatkrisen till enskilda medborgare och konsumenter. De utsläpp din årliga semesterresa förorsakar klimatkompenseras och vägs upp av turismens positiva effekter ovan.

Bara stora systematiska ändringar kan få slut på fossileran. Samtidigt finns det små insatser vi alla kan göra när vi är ute och reser. Här är några tips!